De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen op onze school. Het wordt gehouden met alle leerlingen van het zesde leerjaar, de leerkracht en de directeur.  Elke leerling vertegenwoordigt een klas op onze school. Ze komen ongeveer keer drie keer per jaar  samen.

Het doel van de leerlingenraad is om de leerlingen ook een stem te geven op school. Dankzij de ideeën of opmerkingen van de kinderen willen we de werking op onze school nog beter en aangenamer maken.


De agendapunten die besproken worden, komen vanuit alle klassen. De kinderen mogen suggesties doen, vragen stellen, tips geven, laten weten wat fijn is op school of wat misschien niet zo goed loopt, iemand bedanken… In elke klas worden vooraf mogelijke items kort besproken en doorgegeven aan de verantwoordelijke leerlingen. Op de leerlingenraad worden die puntjes besproken. Met een verslagje wordt de info dan terug doorgegeven aan alle klassen.


Er kwamen al heel wat interessante ideetjes van de leerlingenraad: battles over de middag,

de lagereschoolkinderen mogen spelen bij de kleuters, muziek over de middag…

Met de leerlingenraad proberen we alle kinderen te bereiken en inspraak te geven. De leerlingen leren ook hun mening op een correcte manier te formuleren.

Wist je trouwens dat de eerste leerlingenraad plaats vond op 22 september 2012. Al heel wat jaren dus. Enkele jaren later kregen ze zelfs een eigen logo, ontworpen door één van de leerlingen van het zesde leerjaar.