Kruiseke, hartelijk !

In het kleine Kruiseke (Wervik) vind je onze school. Wij liggen ten midden van de

groene weiden en vlak naast de H.-Hartkerk. Wat ons omringt willen we dan ook zijn:

een hartelijke school in een landschap van rustig leren en leven.


Kruiseke, hartendief !

Door de kleine gemeenschap zijn we in staat iedereen als onze hartendief te

beschouwen. We geven alle kinderen een plaats in ons hart om hen zo breed

mogelijk te laten opgroeien in een warme omgeving. Met grote hartstocht zetten de

vele personeelsleden, de ouders en de partners van de school zich in om de beste

begeleiding en zorg aan uw kind te geven.

Kruiseke, hartverwarmend !

Om een hartverwarmende omgeving te bereiken, beogen we:

Een persoonlijke, brede talent-ontwikkeling

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Openheid en gemoedelijkheid

Respect en eerlijkheid

Echtheid en betrokkenheid

Kruiseke,

een school met

en vanuit

het hart !